*  İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi)
0
Yorum
621
Okunma
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Çalışkan Üye
****
Şuan Çevrimdışı
İcracı Üye
2
(Mesajlar)
1
(Konular)
04-01-2016
(Kayıt Tarihi)
(Meslek)
(Görev Yeri)
(Haberci)
0
(Rep Puanı)
#1
19-12-2022, Saat: 12:07
T.C.
    YARGITAY
    4. Hukuk Dairesi

ESAS NO    : 2014/16815 
KARAR NO    : 2015/1899    
Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ    : Keşan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ    : 31/10/2012
NUMARASI    : 2012/80-2012/336
DAVACI    : Ahmet Girişen vekili Avukat Ayşe Tekin Hardal
DAVALI    : Adalet Bakanlığı vekili Avukat Neşe Çetin Vural ve Avukat Nuran Toptani

     Davacı Ahmet Girişen vekili Avukat Ayşe Tekin Hardal tarafından, davalı Adalet Bakanlığı aleyhine 25/04/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 31/10/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, icra memurunun kusurlu eylem ve işlemi nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, icra müdürünün ihaleyi resen iptal yetkisi olmadığı halde borçluya tebligat yapılmadığı ve muhtarlıkça ilan edilmediği gerekçesiyle satışı resen iptal ettiğini, bu nedenle ikinci kez satış masrafı yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, fazladan yapmak zorunda kaldıkları giderlerin ödetilmesi isteminde bulunmuştur.
Mahkemece, satış ilanının borçluya tebliğ edilmemesi durumunda icra müdürünün ihaleyi resen iptal yetkisinin bulunduğu, bu bakımdan kusurlu bir eyleminin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
İİK'nun 134/2. maddesi gereğince ihalenin feshini, yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler isteyebilir. İİK'nun 133. maddesinde ise, taşınmaz kendisine ihale olunan kimse, derhal veya verilen süre içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılır.
İcra müdürü, ancak İİK'nun 133. maddesinde belirtilen koşulun gerçekleşmemesi halinde ihaleyi kaldırır. Bir başka anlatımla icra müdürünün ihaleyi kaldırma yetkisi 133. madde ile sınırlıdır. Bunun dışında borçluya tebligat yapılıp yapılmadığını, yapılan tebligatın usulsüz olup olmadığını, muhtarlıkça ilan edilip edilmediğini inceleme yetkisi yoktur. Anılan hususlardaki eksiklik ya da usulsüzlük, ancak ilgilisi tarafından icra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir. Yani bu durumlarda ihale icra müdürü tarafından resen iptal edilemez. Nitekim, İcra Mahkemesince bu nedenle satışın kaldırılmasına dair icra müdürü işleminin iptaline karar verilmiştir. 
Şu halde, işin esasına girilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
       Başkan V.                 Üye                       Üye                          Üye                         Üye
Kamil Kancabaş    Selma Bellek   Mustafa Çakmak    Fatma Feyza Şahin   Mehmet Erol
Konuyu YazdırKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
İcra Müdürünün Tebligat İnceleme Yetkisi DuraN 1 1,045 19-12-2022, Saat: 12:06
Son Yorum: Bozcalar
 Yetkisiz icra dairesi- Ödeme emri tebliği- İtirazın iptali Kaya 0 396 12-12-2020, Saat: 19:40
Son Yorum: Kaya
 İcra Müdürünün Verdiği Karardan Dönmesi - İstihkak DuraN 0 761 22-11-2020, Saat: 21:55
Son Yorum: DuraN
 Usulsüz Tebligat ve İcra Çalışanları Yönünden Tazminata İlişkin DuraN 0 909 28-09-2020, Saat: 14:55
Son Yorum: DuraN
 Takibin İptaline İlişkin İcra Mah. kararının kesinleşmesine gerek yoktur DuraN 0 2,189 18-07-2020, Saat: 20:16
Son Yorum: DuraN
Anahtar Kelimeler

İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi), İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) icra, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) hukuk, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) haciz, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) satış, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) Kıymet takdiri, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) Hakkında, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) nedir, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) myicra, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) icra takibi, İcra müdürünün usulsüz tebligatı inceleme yetkisi yoktur (4.Hukuk Dairesi) araç haczi


Hızlı Menü: