*  Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir.
0
Yorum
110
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Çalışkan Üye
*
Şuan Çevrimdışı
Yeni Üye
20
(Mesajlar)
18
(Konular)
21-12-2022
(Kayıt Tarihi)
Avukat
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
(Haberci)
0
(Rep Puanı)

Baro Siciliniz: 411
#1
31-12-2023, Saat: 19:35
 
Borçlular adına kayıtlı araçların icra dairesince sorgulanması talebi, takip işlemi olmadığından zamanaşımını kesmez, zira alacaklı, sadece sorgu talebinde bulunmuş olup, ayrıca haciz talebinde bulunmamıştır.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi        2016/32908 E., 2017/214 K.
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa’nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1. madde uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçluların, takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin olarak zamanaşımı şikayetini ileri sürerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurdukları; mahkemece, şikayetin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; alacaklının icra müdürlüğüne yaptığı 05.04.2011 tarihli borçlu adına kayıtlı araçların sorgulanması talebinin zamanaşımını kesen işlemlerden olduğu ve zamanaşımının gerçekleşmediği gerekçesiyle bozulduğu, mahkemece, salt sorgulama işlemi yapılması talebinin, ayrı bir haciz talebi bulunmadığı sürece zamanaşımını kesmeyeceğinden bahisle Dairemizin bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.

Somut olayda, alacaklı vekili tarafından 04.06.2008 tarihinde borçlular hakkında haciz talebinde bulunulduğu, 05.04.2011 tarihinde borçlular adına kayıtlı araçların sorgulamasının talep edildiği ve 10.03.2014 tarihinde yenileme talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Alacaklı vekilinin 04.06.2008 tarihli haciz talebi ile 10.03.2014 tarihli yenileme işlemi, takibin devamını sağlamaya yönelik olup, anılan işlemler talep tarihleri itibariyle zamanaşımını kesen işlemler ise de, 05.04.2011 tarihli borçlular adına kayıtlı araçların icra dairesince sorgulanması talebi, takip işlemi olmadığından zamanaşımını kesmez, zira alacaklı, sadece sorgu talebinde bulunmuş olup, ayrıca haciz talebinde bulunmamıştır. Bu durumda takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin olarak takibin 04.06.2008 ile 10.03.2014 tarihleri arasında (3) yıldan fazla işlemsiz bırakıldığı ve dolayısıyla borçlular hakkında zamanaşımının gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen 25.06.2014 tarih ve 2014/30 Esas – 2014/44 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce, maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: 1- Dairemizin 27.10.2014 tarih ve 2014/23579 E.- 2014/24946 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,
2- Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.06.2014 tarihli 2014/30 Esas- 2014/44 Karar sayılı kararının İİK’nun 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 IHALENIN düşmesine sebep olanın teminatsız ihaleye alınmaması Kaya 0 785 01-11-2020, Saat: 22:06
Son Mesaj: Kaya
 İcra Mah.Karar Verilmesi, Genel Mahkemede Dava Açılmasına Engel Oluşturmaz DuraN 0 776 23-08-2020, Saat: 22:06
Son Mesaj: DuraN
 İstihkak Davasının Açılmış Olması Satış İstenmesine Engel Değildir DuraN 0 636 13-07-2020, Saat: 16:23
Son Mesaj: DuraN
 Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi DuraN 0 943 26-05-2020, Saat: 00:29
Son Mesaj: DuraN
İcra takibine konu ilam feragatle ortadan kaldırılması halinde icra takibinin durumu DuraN 0 1,441 25-04-2020, Saat: 02:01
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir., Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. icra, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. hukuk, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. haciz, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. satış, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. Kıymet takdiri, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. Hakkında, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. nedir, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. myicra, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. icra takibi, Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir. araç haczi


Foruma Git: