*  İçtihat Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır
0
Yorum
458
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
23
(Mesajlar)
22
(Konular)
09-10-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Katibi
(Meslek)
(48) Muğla
(Görev Yeri)
ab146790
(Haberci)
7
(Rep Puanı)

Haberci: ab146790
#1
23-01-2020, Saat: 22:10 (En son düzenleme: 23-01-2020, Saat: 22:10 IŞIKDEMİR.)
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas No. : 2016/17731
Karar No. : 2017/9947

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek haciz konulan taşınmazlardan birinin üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceği belirtilerek istemin reddedildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, bu taşınmazın tek başına borcu karşılamaktan uzak olduğu, diğer hacizlerin kaldırılması yönünde talep olmadığı, haczin kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesinde; "Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır" düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda; hacizli taşınmazlardan birinin üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

O halde, icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :
...'nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/07/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas No. : 2016/22006
Karar No. : 2017/13731

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlular vekilinin, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek diğer hacizler baki kalmak üzere İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nün 2014/105 E. sayılı takip dosyasına konulan iştirak haczinin kaldırılmasını talep ettiğini, icra müdürlüğünce, haricen tahsile karine teşkil edeceğinden vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılacağı yönündeki kararı ile aynı yöndeki kendi taleplerinin reddine ilişkin icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takip dosyasında birden fazla devam eden haciz bulunduğundan, diğerlerine yönelik kaldırma talebinde bulunulmaksızın bir veya birkaçının alacaklı tarafça kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine tek başına karine teşkil etmeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesinde; ''Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır'' düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda; başka bir icra dosyası üzerindeki iştirak haczinin kaldırılmasına yönelik taraf vekillerinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemlerde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

O halde, icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :
...'nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

NON SUB HOMINE SED SUB DEO ET LEGE
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
İİK'nın 144/2 Gereğince Bildirilen Kısmi Ödeme Sonucu Harç Tam Alınır Süleyman 0 451 06-01-2020, Saat: 09:37
Son Mesaj: Süleyman
Anahtar Kelimeler

Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır icra, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır hukuk, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır haciz, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır satış, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır Kıymet takdiri, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır Hakkında, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır nedir, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır myicra, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır icra takibi, Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınır araç haczi


Foruma Git: