*  KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI
0
Yorum
841
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,245
(Mesajlar)
1,151
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
23
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
01-01-2020, Saat: 21:59
YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 
ESAS: 2015/5780 
KARAR: 2015/8352 


İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne, davalının itirazının kaldırılmasına, takibin devamına ve davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosya kapsamına, tarafların iddia ve savunmalarına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına göre davalının tahliyeye yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalının alacak istemine ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

Davacı alacaklı, Antalya 5. İcra Müdürlüğünün 2014/2920 esas sayılı icra takip dosyasında, 19.03.2014 tarihli takip talebi ile, 2014 yılı Mart ayı 544,71 TL kira bedeli, 2013 yılı Ocak ila 2014 yılı Şubat arası ödenmeyen 421,74 TL kira farkı, 98,27 TL ihtar gideri ve 3.27 TL işlemiş faiz toplamı 1.067,96 TL 'nin davalı kiracıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı borçlu süresi içinde vermiş olduğu itiraz dilekçesinde takibe konu kira bedellerini ödediğini belirterek borca itiraz etmiştir.

Mahkemece daha önce verilen davanın kısmen kabulüne, 466,75 TL yönünden itirazın kaldırılmasına, davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine ilişkin kararın davalının temyizi üzerine Dairemizin 24.09.2014 tarih, 2014/9278 E, 2014/10366 K. sayılı ilamı ile; "Kira sözleşmesinde aylık kira parasının 480 TL olarak belirlendiği, sözleşmenin hususi şartlar bölümünün 5.maddesinde, kontrat bitiminde kira bedeli artışının TUİK'in 12 aylık ÜFE ortalamasına göre değişim oranında yapılacağı kararlaştırılmıştır. Bu artış şartı belli ve muayyen olduğundan, geçerli olup, tarafları bağlar. Mahkemece, kira sözleşmesindeki artış oranı esas alınmak suretiyle takip konusu aylara ait kira miktarının hesaplattırılarak bakiye kira bedelinin belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir." gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyulmak suretiyle yapılan yargılama sonunda; bilirkişi raporunda bakiye 524,92 TL kira alacağı olduğunun bildirildiği, alacaklı tarafından ise daha az olmak üzere 421,74 TL kira farkı talep edildiği, söz konusu kira farklarının ve Ocak 2014 kira bedelinin tahsili amacıyla başlatılan takipte Ocak ayı kira bedeli 500 TL olarak belirlenmiş ise de sözleşmeye göre 44,72 TL Ocak ayı kira bedelinin eksik ödendiği, yine önceki aylara ait kira farklarının yasal 30 günlük sürede ödenmediği, bu durumda itirazın yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile itirazın kaldırılmasına ve temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmiştir.

Mahkemece bozma ilamından önceki kararda 466,75 TL üzerinden davalının itirazının kaldırılmasına karar verilmiş, bu karar davacı alacaklı tarafından temyiz edilmediğinden davalı yönünden kazanılmış hak oluşmuştur. Bozma ilamından sonra bu bedelin fazlasına karar verilmesi doğru değildir. 

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda 1 No'lu bentte aıklanan nedenlerle tahliyeye yönelik kararın ONANMASINA, 2 No'lu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, onanan kısım için temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına 12/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Kira bedeli- Borçlunun temerrüde düşüp düşmediği- Dekontlarda kira borcunun hangi aya ait olduğu DuraN 0 2,204 30-03-2022, Saat: 21:23
Son Mesaj: DuraN
 Kira farkı alacağının tahsili- İtirazının kaldırılması- DuraN 0 220 19-03-2022, Saat: 17:13
Son Mesaj: DuraN
 Türk Parası Kıymetini Koruma- Kira alacağının döviz cinsinden tahsili talebi- DuraN 0 279 04-01-2022, Saat: 22:29
Son Mesaj: DuraN
 Kira tespiti ilamına dayanarak kira alacakları yönünden ilamlı takip yapılamaz DuraN 0 750 25-12-2020, Saat: 22:52
Son Mesaj: DuraN
Erken Tahliye Nedeniyle Ödenmeyen Kira Bedellerinin Tahsili DuraN 0 1,231 01-01-2020, Saat: 21:59
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI icra, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI hukuk, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI haciz, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI satış, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI Kıymet takdiri, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI Hakkında, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI nedir, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI myicra, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI icra takibi, KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI araç haczi


Foruma Git: