*  İçtihat Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez
0
Yorum
821
Okunma
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Süper Moderatör
******
Şuan Çevrimdışı
9
(Mesajlar)
9
(Konular)
12-07-2018
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdür Yardımcısı
(Meslek)
(7) Antalya
(Görev Yeri)
(Haberci)
3
(Rep Puanı)
#1
11-06-2020, Saat: 00:54
[b]TC[/b]
[b]YARGITAY[/b]
[b]8. Hukuk Dairesi         [/b]
[b]2016/14078 E. [/b]
[b]2019/10608 K.[/b]
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İstihkak

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
K A R A R
Davacı üçüncü kişi vekili, haciz adresinin dava dışı ... tarafından kullanılmakta iken vekil edeni tarafından devralındığını, ...'in borçlu şirketin isim hakkını kullandığını, borçlu şirket ile yapılan sözleşme gereğince müvekkilinin de borçlunun isim hakkını kullanmaya devam ettiğini, borçlunun haciz yapılan adres ile ilgisinin olmadığını, borçlu şirketin haciz yapılan adreste hiçbir tarihte ticari faaliyette bulunmadığını belirterek, davanın kabulünü talep etmiştir.
Davalı alacaklı vekili, isim hakkını kullanmaya ilişkin sözleşmelerin muvazaalı olarak düzenlendiğini, sözleşme tarihinin takip tarihinden çok sonra olduğunu, borçlu şirketin kendi şubesi olan işyerlerini davacı gibi başka şahıslar adına vergi levhası düzenlemek ve lisansör sözleşmeleri yapmak suretiyle alacaklılardan mal kaçırmayı hedeflediğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacı tarafından sunulan sözleşmelerden ilkinin 12.11.2013 tarihli olduğu, dava dışı ... 14.10.2015 tarihine kadar haciz adresinde faaliyette bulunduğunun sunulan yoklama fişinden anlaşıldığı kendi adına işletmediği bir yer için sözleşme yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, haciz adresine ilişkin vergi levhası sunulmadığı, sunulan vergi levhasının da haciz yapılan adrese ilişkin olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, karar davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK’nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.
[b]Haciz yapılan adres üçüncü kişinin adresi olup, haciz borçlunun yokluğunda yapılmıştır. üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası ve 14.10.2015 tarihli borçlu ile yapılan sözleşmenin sunulması karşısında haciz mahallinde borçlunun isminin yazıyor olması İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısı ile alacaklı lehine olduğunun kabulünü gerektirmez. Alacaklı muvazaa iddiasında bulunmuş olup borçlunun haciz adresinde faaliyette bulunduğuna ilişkin şüpheden uzak, güçlü ve yeterli kanıt sunamadığından, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmermştir.[/b]
[b]SONUÇ:[/b]Yukarıda açıklanan nedenlerle/emyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK'nin 366. ve 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca [b]BOZULMASINA,[/b] taraflarca İİK'nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, [b]27/11/2019[/b] tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Konuyu YazdırKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Haciz Mahallinde Evrak Araştırması Yapılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı IŞIKDEMİR 0 2,472 01-03-2023, Saat: 21:42
Son Yorum: IŞIKDEMİR
 Borçlunun isminin haciz mahalinde yazılı olması DuraN 0 815 20-06-2020, Saat: 12:19
Son Yorum: DuraN
 Haciz mahallinde evrak araştırması-Borçluya ait vesika ve kartvizitlerin bulunması DuraN 0 933 21-03-2020, Saat: 23:58
Son Yorum: DuraN
 BK'nun 84. ger. borçlunun faiz ve masrafları ödemede gecikmiş olması halinde mahsup DuraN 0 943 01-03-2020, Saat: 15:22
Son Yorum: DuraN
 Haciz İhbarnamesi Tebliğ İşlemlerinin Usulsüz Olması DuraN 0 789 22-01-2020, Saat: 22:36
Son Yorum: DuraN
Anahtar Kelimeler

Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez icra, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez hukuk, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez haciz, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez satış, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez Kıymet takdiri, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez Hakkında, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez nedir, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez myicra, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez icra takibi, Haciz mahallinde borçlunun isminin yazılı olması burada faaliyette bulunduğunu göstermez araç haczi


Hızlı Menü: