*  İçtihat Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz.
0
Yorum
308
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 2 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,245
(Mesajlar)
1,151
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
23
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
12-12-2020, Saat: 16:31
12. Hukuk Dairesi        2018/7775 E.  ,  2019/8815 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Takip dayanağı ilamda 20.02.2008 doğumlu müşterek çocuğun anneye bırakılan velayetinin anneden alınarak babaya verilmesine, anne ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verildiği, bu kararın 14.01.2015 tarihinde kesinleştiği ve bu ilama dayanılarak anne tarafından örnek 3 nolu icra emri ile ilamlı takip başlatıldığı, kişisel ilişki tesisine dair Kayseri icra müdürlüğüne yazılan talimatın infazı sırasında baba tarafından Kayseri 4. Aile Mahkemesi’nin 07.04.2016 tarihli anne ile kişisel ilişkinin kaldırılmasına dair kararın ibrazı sonucunda icra müdürlüğünce infazın yapılmadığı ve anne tarafından bu işlemin iptali için icra mahkemesine başvurulduğu, ilk derece mahkemesince kişisel ilişkinin kaldırılmasına karar verildiğinden alacaklı anne tarafından takip başlatılmasının kötü niyetli olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, davacının ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurduğu, bölge adliye mahkemesince çocukla şahsi ilişkinin kaldırılmasına ilişkin hukuki tasarruf konu olarak “Aile Hukuku” kitabında yer alsa da, tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayıp sonuçları itibariyle çocukla anne-baba arasındaki ilişkiyi düzenlemekle, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp infazı için kesinleşmesine gerek olmadığından takip konusu ilamın çocukla şahsi ilişkiyi düzenleyen kısmı Kayseri Aile Mahkemesi kararı ile ortadan kaldırıldığından infazı mümkün olmadığı gerekçesi ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, hükmün alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
6100 sayılı HMK'nun 367/2 maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar kesinleşmedikçe icra edilemez. (Baki Kuru-İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, 2.baskı, sayfa 923-924). Kişisel ilişkinin kaldırılması kararı da aynı şekilde kesinleşmeden infaz edilemez.
Somut olayda talimatın infazı sırasında ibraz edilen Kayseri 4. Aile Mahkemesi’nin 07.04.2016 tarih ve 2016/749 E.-2016/293 K. sayılı kararı ile takip dayanağı ilam ile hükmedilen anne ile şahsi münasebet hakkının çocuğun yüksek menfaatleri dikkate alınarak kaldırılmasına karar verildiği, bu kararın temyiz edilmesi nedeniyle kesinleşmediği görülmektedir.
O halde kişisel ilişkinin kaldırılması kararının kesinleşmeden infazı mümkün olmadığından takip konusu olan kişisel ilişki kurulmasına dair ilamın infazını durduramayacağı dikkate alınarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken ilk derece mahkemesince yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olup istinaf talebinin reddine dair karar kaldırılarak, ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 07/06/2017 tarihli, 2017/874 E.-2017/1163K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 08/12/2016 tarihli, 2016/445 E.-2016/804 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 22/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Hüküm kısmı kesinleşmeden vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine koyulamaz FatihEmre 0 340 20-07-2023, Saat: 16:44
Son Mesaj: FatihEmre
 İstihkak Davasının Kabulüne Dair İlamlar Mülkiyetin Tespitine İlişkin DuraN 0 657 26-10-2020, Saat: 21:03
Son Mesaj: DuraN
 Üçüncü şahsın istihkak iddiası Birkan 0 643 11-06-2020, Saat: 00:49
Son Mesaj: Birkan
 El Atma- Bedel ve Tazminat Kararlarının Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağı DuraN 0 832 28-05-2020, Saat: 23:49
Son Mesaj: DuraN
NAFAKA ALACAKLISININ BİRİKMİŞ NAFAKASINA BORCU NEDENİ İLE HACİZ KONULAMAZ Kaya 0 702 09-01-2020, Saat: 22:07
Son Mesaj: Kaya
Anahtar Kelimeler

Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz., Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. icra, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. hukuk, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. haciz, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. satış, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. Kıymet takdiri, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. Hakkında, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. nedir, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. myicra, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. icra takibi, Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz. araç haczi


Foruma Git: