1,277 Toplam Yorum Sayısı
1,163 Toplam Konu Sayısı
2,386 Toplam Üye Sayısı
0.57 Günlük Ortalama Yorum
0.52 Günlük Ortalama Konu
1.07 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.54 Üye Başına Ortalama Yorum
0.49 Üye Başına Ortalama Konu
0.1 Konu Başına Yorum
0.92% Yorum Yazanların Ortalama