1,175 Toplam Yorum Sayısı
1,072 Toplam Konu Sayısı
2,345 Toplam Üye Sayısı
0.6 Günlük Ortalama Yorum
0.55 Günlük Ortalama Konu
1.2 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.5 Üye Başına Ortalama Yorum
0.46 Üye Başına Ortalama Konu
0.1 Konu Başına Yorum
0.81% Yorum Yazanların Ortalama