1,407 Toplam Yorum Sayısı
1,282 Toplam Konu Sayısı
2,490 Toplam Üye Sayısı
0.51 Günlük Ortalama Yorum
0.47 Günlük Ortalama Konu
0.91 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.57 Üye Başına Ortalama Yorum
0.51 Üye Başına Ortalama Konu
0.1 Konu Başına Yorum
1.04% Yorum Yazanların Ortalama