*  Yeni Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası
0
Yorum
595
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,081
(Mesajlar)
998
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
16
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
22-11-2020, Saat: 21:56
8. Hukuk Dairesi 2016/14078 E. , 2019/10608 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İstihkak

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
K A R A R
Davacı üçüncü kişi vekili, haciz adresinin dava dışı ... tarafından kullanılmakta iken vekil edeni tarafından devralındığını, ...'in borçlu şirketin isim hakkını kullandığını, borçlu şirket ile yapılan sözleşme gereğince müvekkilinin de borçlunun isim hakkını kullanmaya devam ettiğini, borçlunun haciz yapılan adres ile ilgisinin olmadığını, borçlu şirketin haciz yapılan adreste hiçbir tarihte ticari faaliyette bulunmadığını belirterek, davanın kabulünü talep etmiştir.
Davalı alacaklı vekili, isim hakkını kullanmaya ilişkin sözleşmelerin muvazaalı olarak düzenlendiğini, sözleşme tarihinin takip tarihinden çok sonra olduğunu, borçlu şirketin kendi şubesi olan işyerlerini davacı gibi başka şahıslar adına vergi levhası düzenlemek ve lisansör sözleşmeleri yapmak suretiyle alacaklılardan mal kaçırmayı hedeflediğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacı tarafından sunulan sözleşmelerden ilkinin 12.11.2013 tarihli olduğu, dava dışı ... 14.10.2015 tarihine kadar haciz adresinde faaliyette bulunduğunun sunulan yoklama fişinden anlaşıldığı kendi adına işletmediği bir yer için sözleşme yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, haciz adresine ilişkin vergi levhası sunulmadığı, sunulan vergi levhasının da haciz yapılan adrese ilişkin olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, karar davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK’nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.
Haciz yapılan adres üçüncü kişinin adresi olup, haciz borçlunun yokluğunda yapılmıştır. üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası ve 14.10.2015 tarihli borçlu ile yapılan sözleşmenin sunulması karşısında haciz mahallinde borçlunun isminin yazıyor olması İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısı ile alacaklı lehine olduğunun kabulünü gerektirmez. Alacaklı muvazaa iddiasında bulunmuş olup borçlunun haciz adresinde faaliyette bulunduğuna ilişkin şüpheden uzak, güçlü ve yeterli kanıt sunamadığından, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmermştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle/emyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK'nin 366. ve 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 27/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Üçüncü şahsın istihkak iddiası Birkan 0 444 11-06-2020, Saat: 00:49
Son Mesaj: Birkan
 Haciz İhbarnamesi- Üçüncü kişinin yanlış ödeme yapması, sorumluluğu- DuraN 0 577 06-04-2020, Saat: 22:38
Son Mesaj: DuraN
 Alacaklının İİK'nin 99. maddesine dayalı üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi DuraN 0 485 21-03-2020, Saat: 23:47
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası icra, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası hukuk, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası haciz, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası satış, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası Kıymet takdiri, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası Hakkında, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası nedir, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası myicra, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası icra takibi, Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası araç haczi


Foruma Git: